SPIRAL case study for user driven innovation

MUTOPIA’s SPIRAL House is featured as a case study for user driven innovation at the i2p idea2program webtool ‘The Good Process’.


The i2p webtool has been developed by Bygherreforeningen, The Danish Association of Construction Clients, to provide support for professional clients during the early phases of a building project.


Per Kensø, who has been closely involved in the development process of the SPIRAL House as a representative for Herredsåsen School, states:


”Samarbejdet med MUTOPIA og Lokale- & Anlægsfonden har været helt perfekt. Arkitekterne har været gode til at sætte sig ind i de ønsker og problemstillinger, vi ker kommet med – og de har formået at indarbejde nogle rigtig gode løsninger i det projekt, de har lagt frem. Så det har været en meget spændende proces at være med til. At se hvordan tingene skred frem fra det ene møde til det næste, og hvordan arkitekterne greb de ting vi kom med og indarbejdede det i de ting, de så lagde frem – det har været rigtig, rigtig fedt! (…)det er et helt fantastisk spændende projekt, der er kommet ud af det. Et hus, som inspirerer til at tænke ud af boxen i forhold til den måde, vi praktiserer idrætsundervisningen på.”


“The collaboration with MUTOPIA and Lokale- & Anlægsfonden (The Danish Foundation for Culture and Sport Facilities LOA) has been absolutely perfect. The Activity House (SPIRAL) is a perfect example for a different kind of process, where programming and design go hand in hand in a fruitful dialogue between architect and users.

(The outcome is) a fantastically exciting project (…) A house which inspires to think outside the box with regard to the way we practice sports teaching.”


The Danish Association of Construction Clients (DACC) is an interest group representing professional construction clients in Denmark.


http://www.i2p.dk/cases/Brugerne%20som%20kreative%20medspillere%20p%C3%A5%20program%20og%20design

http://www.i2p.dk/

http://www.bygherreforeningen.dk/

Comments are closed.